آرش نراقی‌ زندگینامه‌ خود را چنین‌ شرح‌ می‌دهد: در سال‌ ۱۳۴۵ در تهران‌ به‌ دنیا آمدم‌. در سال‌ ۷۰-۱۳۶۹ از دانشگاه‌ تهران‌ فارغ‌ التحصیل‌ شدم‌. نخستین‌ پرسش‌ فلسفی‌ كه‌ در اندیشه‌ …

آرش نراقی‌ زندگینامه‌ خود را چنین‌ شرح‌ می‌دهد: در سال‌ ۱۳۴۵ در تهران‌ به‌ دنیا آمدم‌. در سال‌ ۷۰-۱۳۶۹ از دانشگاه‌ تهران‌ فارغ‌ التحصیل‌ شدم‌. نخستین‌ پرسش‌ فلسفی‌ كه‌ در اندیشه‌ من‌، در روزگار كودكی‌، جوشید پرسش‌ از وجود و نسبت‌ ما آدمیان‌ با او بود. این‌ پرسش‌ هرگز از كانون‌ توجه‌ فلسفی‌ و وجودی‌ من‌ به‌ دور نشد، و همواره‌ در من‌ شوقی‌ بی‌ حد در جهان‌ فلسفه‌، عرفان‌، و الهیات‌ برانگیخته‌ است‌. مجوعه‌ی‌ تأملات‌ و پژوهشهایم‌ در این‌ حوزه‌ها در قالب‌ چندین‌ مقاله‌، به‌ ویژه‌ در نشریه‌ « كیان‌ » و « راه‌ نو » انتشار یافت‌. كتابی‌ هم‌ از من‌ تحت‌ عنوان‌ « رساله‌ی‌ دین‌ شناخت‌ » توسط‌ انتشارات‌ طرح‌ نو (۱۳۷۸) انتشار یافته‌ است‌. همچنین‌ با همكاری‌ دوستی‌ دو كتاب‌ از انگلیسی‌ به‌ فارسی‌ « در آمدی‌ بر فلسفه‌ی‌ دین‌ » (انتشار طرح‌ نو، ۱۳۷۶)، و « كلام‌ فلسفی‌ » (انتشارات‌ صراط‌، ۱۳۷۴) منتشر گردید.

در حال‌ حاضر، در دانشگاه‌ كالیفرنیا، سانتابار در كار مطالعه‌ و پژوهش‌ بر روی‌ پایان‌ نامه‌ دكتری‌ خود در حوزه‌ی‌ فلسفه‌ی‌ غرب‌ تعلیم‌ در حوزه‌ فلسفه‌ غرب‌ عمدتاً در قلمرو فلسفه‌ی‌ دین‌، معرفت‌ شناسی‌، و اخلاق‌ متمركز هستم‌.

اینك‌ در آمریكا، یاران‌ نیكی‌ یافته‌ام‌. لطف‌ حضور و مصاحبت‌ این‌ یاران‌ فرهنگ‌ دوست‌ و معنویت‌ گرا هم‌ اندكی‌ از رنج‌ من‌ كاسته‌ و فرصت‌ ارزشمندی‌ برایم‌ فراهم‌ آورده‌ است‌ كه‌ پاره‌ای‌ از آموخته‌ها، تأملات‌، و دغدغه‌های‌ فكری‌ و معنوی‌ خود را در ضمن‌ با آنان‌ در میان‌ نهم‌