حوله

حوله تکه‌ای از الیاف جذب‌کننده از جنس پشم، پارچه و یا کاغذ است که برای خشک کردن یا پاک کردن بکار می‌رود. حوله‌ها معمولاً دارای پُرز هستند تا خاصیت آبگیری آنها بیشتر شود.
● انواع …

حوله تکه‌ای از الیاف جذب‌کننده از جنس پشم، پارچه و یا کاغذ است که برای خشک کردن یا پاک کردن بکار می‌رود. حوله‌ها معمولاً دارای پُرز هستند تا خاصیت آبگیری آنها بیشتر شود.

انواع حوله

۱ـ حوله حمام

۲ـ حوله شنا

۳ـ حوله لباسی (گونه‌ای ربدشامبر)

۴ـ حوله پالتویی

۵ـ حوله کاغذی

۶ـ حوله پارچه‌ای (کهنه)

همچنین نوع بافت حوله می‌تواند دابی‌باف یا ژاکارد باشد.

بررسی ریشه واژه حوله

درباره ریشه واژه حوله دو دیدگاه در دست است:

واژه حوله واژه ایست پارسی-ترکی؛ساخته شده از دو بخش خواب (یا خو) به همراه پسوند ترکی ـلی که روی هم رفته معنای خوابدار را می‌‌دهد که اشاره به پرزهای روی حوله است. ولی چون در زبان ترکی استانبولی واک «خ» نداریم به جای خولی به آن حولی یا هولی می‌‌گفتند. در بازگشت این واژه به پارسی به ریخت حوله یا هوله درآمد.

واژه حوله از ریشه حَوَلَ عربی است که در زبان عربی معنای نیرو می‌‎دهد ولی در پارسی به معنای پیرامون و گرداگرد درآمده است. پس واژه حوله با این دید به معنای ابزار در برگرفتن یا چیزی که انسان به دور خود می‌‌پیچد معنا می‌شود.