معرفی بذر خیار کشاورزی

●بذر خیار گلخانه ای نگین: واریته نگین به علت مقاومت به سرما مناسب کشت پائیزه و بهاره است. این واریته - سامی مولتی - بوده که در هوای سرد به صورت تک گل می باشد و در زمانی که هوا گرمتر …

بذر خیار گلخانه ای نگین:

واریته نگین به علت مقاومت به سرما مناسب کشت پائیزه و بهاره است. این واریته - سامی مولتی - بوده که در هوای سرد به صورت تک گل می باشد و در زمانی که هوا گرمتر می شود از هر بند واریته نگین ۲ تا ۳ میوه بدست می آید. شکل میوه به صورت سیلندری (سروته یکی) به طول ۱۶ ال ۱۸ سانتیمتر، و رنگ آن سبز تیره با شیار مناسب می باشد که در برابر سفیدک نهان و آشکار، ویروس موزاییک خیار و CVYV مقاومت بسیار خوبی از خود نشان می دهد.

بذر خیار گلخانه ای فادیا:

این واریته با برگهای بزرگ و فاصله بین گره ای کم از هر بند حداقل ۴ میوه رشد می کند، از واریته های پر گل می باشد. واریته فادیا برای کشت در اواخر زمستان یا در بهار در نظر گرفته شده است که با بوته قوی، شاخه های فرعی فراوان و محصول فراوان بصورت یک بوته متراکم دیده می شود. شکل میوه های واریته فادیا سیلندری و به صول ۱۶ تا ۱۸ سانتیمتر و رنگ آن سبز تیره می باشد. این واریته در برابر بیماری های سفیدک نهان و آشکار مقاومت نسبتا خوبی دارد.