توفان دریایی ایوان و ضعف خبرنویسی در این روز ۲۰ سپتامبر

توفان دریایی« ایوان » كه ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۴در ایالات متحده باعث مرگ دهها تن شد ، بیش از ده میلیارد دلار زیان وارد ساخت و میلیونها نفر را بدون برق گذارد؛ درست در روزی مناطق جنوبی و …

توفان دریایی« ایوان » كه ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۴در ایالات متحده باعث مرگ دهها تن شد ، بیش از ده میلیارد دلار زیان وارد ساخت و میلیونها نفر را بدون برق گذارد؛ درست در روزی مناطق جنوبی و شرقی ایالات متحده را مورد حمله قرار داده بود كه ۷۸ سال و ۸۵ سال پیش دو توفان دریایی به همین مناطق حمله ور شده بودند كه توفان ۱۸ سپتامبر ۱۹۲۶ دویست و پنجاه نفر و توفان ۱۸ سپتامبر ۱۹۱۹ دویست و هشتاد آمریكایی را كشته بودند. بیشتر رسانه های آمریكا در سابقه خبرهای خود به این دو توفان اشاره نكرده بودند كه كمكی به آمادگی مردم در آینده باشد!. توفان ایوان در منطقه كارائیب باعث مرگ ۷۰ تن شد، ولی در كوبا تلفات نداشت؛ زیرا به موقع دو میلیون و سیصد هزار كوبایی از مناطق مسیر توفان تخلیه شده بودند و تدابیر لازم برای جلوگیری از خرابی بعمل آمده بود. بی تلفات بودن این توفان در كوبا نتیجه نظم اداری این كشور و توجه مردم به حرف دولت است كه باید سرمشق سایر ملل قرار گیرد. این موضوع نیز در رسانه ها از قلم افتاده بود!. باید دانست كه همه ساله از ژوئیه تا نوامبر در این قسمت از جهان توفان های متعدد دریایی در كارائیب به وجود می آید و به كشورهای ۱۲ گانه منطقه از جمله ایالات متحده آسیب می رساند كه در بعضی سالها این توفانهای پیاپی شدیدترند.