جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۲۸۸ -۱۳۷۶) شمسی
محل تولد: ایران - آذربایجان‌شرقی - تبریز
شهرت علمی و فرهنگی: استاد دانشگاه و نویسنده و مترجم
پس از خاتمهٔ دورهٔ ابتدائی و متوسطه به …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۲۸۸ -۱۳۷۶) شمسی
محل تولد: ایران - آذربایجان‌شرقی - تبریز
شهرت علمی و فرهنگی: استاد دانشگاه و نویسنده و مترجم
پس از خاتمهٔ دورهٔ ابتدائی و متوسطه به تهران آمد و در رشتهٔ ریاضی دارالمعلمین عالی شد. پس از اخذ لیسانس ریاضی در ۱۳۱۲ش ، جزء آخرین کاروان دانشجویان اعزامی ، به فرانیسه و در ۱۳۱۳ش به سوئیس رفت و دورهٔ دکترا را در آنجا گذرانید. وی در دوران جنگ بین‌الملل دوم در فرانسه ماند و تدریس کرد. پس از جنگ به ایران بازگشت و پس از مدتی به درخواست دکتر هشترودیان داوطلب کرسی ریاضیات دانشکدهٔ کشاورزی دانشگاه تهران شد.تا ۱۳۴۹ش تدریس کرد. وی از ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۴ش در آن دانشکده کفیل بود و تا ۱۳۴۲ش سه مرتبه توسط شوراء به ریاست دانشکده انتخاب شد که مرتبهٔ سوم به‌طور اجبار استعفاء داد و تا ۱۳۴۹ش در کرج ماند. در آن سال به دانشگاه اهواز منتقل شد و به سمت معاونت آموزشی آن دانشگاه رسید. از آثار وی: "موارد استعمال احتمالات در انتگرال‌های چندگانه" ، به زبان فرانسه؛ "احتمالات و آمار ریاضی" ، در دو مجلد؛ "هیدرولوژی" ، چهار مجلد؛ ترجمه؛ "مکانیک استدلالی"؛ "معادلات دیفرانسیل و مشتقات جزئی"؛ "حل‌المسائل معادلات دیفرانسیل و مشتقات جزئی".