محمدتقی دانش پژوه

جنسیت: مردنام پدر: میرزا احمد لاریجانیتولد و وفات: (۱۲۹۰ -۱۳۷۵) شمسیمحل تولد: مشخص نیست.شهرت علمی و فرهنگی: نسخه‌شناس ، محقق و مصححوی مقدمات ادبی را پس از خواندن نزد میرزا …

جنسیت: مرد
نام پدر: میرزا احمد لاریجانی
تولد و وفات: (۱۲۹۰ -۱۳۷۵) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نسخه‌شناس ، محقق و مصحح
وی مقدمات ادبی را پس از خواندن نزد میرزا علی بارفروش در مدرسه حاج علی اکبر کوچک در آمل و نزد پدرش فرا گرفت. از دیگر استادان وی در آمل شیخ ابولحسن آملی واعظ ، میرزا ابوالحسن پیش‌نماز آملی ، آقا میرزا عزیز‌الله طبرسی بودند. در هجده سالگی بعد از فوت پدر ، به تهران‌ آمد و سپس به قم رفت و مدت دو سال به تحصیل پرداخت. وی از محضر استادانی چون میرزا ابوالفضل گلپایگانی ، میرزای قمی ، آخوند ملاعلی همدانی ، آیت‌الله مرعشی بهره برد. دانش پژوه در مدرسهٔ سپهسالار از محضر میرزا مهدی آشتیانی "شفاء" ، "اسفار" و "مکاسب" را آموخت. در ۱۳۲۰ش موفق به دریافت لیسانس شد. از ۱۳۱۹ش در کتابخانه دانشکده حقوق مشغول به کار شد. از ۱۳۲۱ش به دبیری دبیرستان‌‌‌های تهران اشتغال ورزید و سپس به دبیری دانشگاه پرداخت. از سمتهای وی معاونت کتابخانهٔ دانشکدۀ حقوق ، ریاست کتابخانهٔ کتب خطی دانشگاه ، ریاست کتابخانهٔ مرکزی ، مشاورت فنی کتابخانهٔ مرکزی ، عضویت کمیتهٔ کتابخانهٔ مرکزی بود. در سال ۱۳۴۸ش دانشیار نیمه وقت دانشکدهٔ‌الهیات و در تاریخ ۱۳۴۹ش دانشیار تمام وقت دانشکدۀ ادبیات شد. در سال ۱۳۳۴ش شورای دانشگاه تهران وی را برای تدریس درس‌‌‌های داریهٔ الحدیث و فرهنگ ایرانیان دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی شایسته دانست. در دوره‌های لیسانس به تدریس منطق ، تاریخ فلسفه اسلامی و تاریخ خاورشناسان و روش تحقیق و در دورۀ دکتری به تدریس عرفان اسلامی پرداخت. در تهران درگذشت. از آثار وی: "فهرست‌های مختلف کتابخانه دانشگاه تهران و مجلس سنا؛ ترجمه‌ها: "النکت الاعتقادیهٔ"؛ ترجمه "مصادقهٔ‌الاخوان"؛ "رسالهٔ المعینیهٔ"؛ تصحیح "ذخیرۀ‌خوارزمشاهی" و تصحیح متون متعدد و مقالات مختلف در مجلات وزین.