بیماری لكه قهوه ای كرفس در مناطق گرم و مرطوب خسارت بیشتری وارد می كند

خسارت بیماری لكه قهوه ای كرفس كه دارای نام علمی septoria apiicola است در مناطق گرم و مرطوب خسارت بیشتری وارد می كند.

براساس تحقیقات انجام شده توسط محققان، عامل بیماری لكه قهوه ای كرفس از طریق روزنه های برگ و یا مستقیما از راه سلولهای اپیدرمی وارد بافت گیاه شده و از خود سمی توكسینی ترشح می كند كه باعث مرگ سلولهای میزبان و تولید لكه های قهوه ای می شود. خسارت این بیماری مربوط به لكه دار شدن برگهاست كه از سبزی و طراوت آنها كاسته و كرفس های آلوده، ارزش بازارپسندی خود را از دست می دهند.این بیماری تاكنون از نواحی مازندران، اصفهان، دزفول و كرج گزارش شده است و احتمال می رود در سایر مناطق نیز وجود داشته باشد.علائم بیماری در ابتدا روی برگهای خارجی و پیر و بعدا در روی برگهای جوان ظاهر می شود كه در صورت ابتلای زودهنگام برگها، بیشتر برگها قبل از برداشت محصول از بین می روند و علاوه بر برگها به دمبرگ ها نیز آسیب خواهد رساند.هدف از كنترل بیماری، كاهش منبع اولیه آلودگی و كاهش گسترش بیماری است كه برای این منظور باید كرفس را در زمینی كاشت كه حداقل یك سال در آن كشت این گیاه انجام نشده باشد.همچنین در مزارعی كه دارای آلودگی اولیه هستند، باید از كاشت نشاء های آلوده جلوگیری شود.از روشهای شیمیایی كه به منظور كاهش میزان گسترش این بیماری توصیه شده است می توان به قارچ كشهای زینب، مانب و بنومیل بخصوص در زمانی كه رطوبت نسبی بالاست، اشاره كرد.