بند عینك
برای عینك آفتابی تان، بندی زیبا با استفاده از مهره بسازید.
مواد لازم
* دو حلقه پلاستیكی نگهدارنده عینك
* ۳ متر نخ پلاستیكی
* مهره یا منجوق
مرحله اول
نخ را در یكی از حلقه …

بند عینك

برای عینك آفتابی تان، بندی زیبا با استفاده از مهره بسازید.

مواد لازم

* دو حلقه پلاستیكی نگهدارنده عینك

* ۳ متر نخ پلاستیكی

* مهره یا منجوق

مرحله اول

نخ را در یكی از حلقه های پلاستیكی وارد كنید و آن را گره بزنید.

مرحله دوم

مهره ها را به نخ بكشید تابند عینك به اندازه ای كه می خواهید بلند شود.

مرحله سوم

درپایان حلقه دیگر را وارد دسته عینك كرده و سردیگر نخ را به آن گره بزنید. گره را پشت مهره ها مخفی كنید.