جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
اهل تبریز و از شاگردان میرزا علی و شاه‌‌قلی و از هنرمندان مکتب بهزاد بود. وی به عثمانی مهاجرت …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
اهل تبریز و از شاگردان میرزا علی و شاه‌‌قلی و از هنرمندان مکتب بهزاد بود. وی به عثمانی مهاجرت کرد و به دربار سلطان سلیمان قانونی (۹۲۶-۹۷۴ق) راه یافت. او در چهره‌سازی و ارائهٔ حالات پرندگان قوی دست بود و در طراحی و زمینه‌سازی بعضی از کارهای میرزا علی مشارکت داشت. از آثار وی: تصویر شاهزادهٔ جوانی که کلاه پرداری به شیوهٔ صفوی به سر گذاشته شاهین زیبائی را با دستکش مخصوصی به‌‌دست گرفته ، با رقم: "عمل کمال تبریزی سلمه‌الله".