جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
از شاگردان برجسته ممتاز سلطان‌‌محمد تبریزی بود. به‌‌ همراه محمدبیگ و استادحسین قزوینی …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
از شاگردان برجسته ممتاز سلطان‌‌محمد تبریزی بود. به‌‌ همراه محمدبیگ و استادحسین قزوینی ، در کتابخانۀ شاهی افتخار شاگردی استاد سلطان‌‌محمد را داشتند و در آن کانون هنری ، به ‌‌خلق آثار بدیع و تصاویر زیبا می‌‌پرداختند.