بیماری سفیدك آفتابگردان ۵۰ درصد محصول را از بین میبرد

بیماری سفیدك داخلی آفتابگردان از پتانسیل تخریبی بالایی برخوردار است و توانایی از بین بردن ۵۰ درصد محصول را دارد.

براساس تحقیقات انجام شده توسط پژوهشگران، بیماری سفیدك داخلی آفتابگردان از مهمترین بیماریهای این محصول بوده كه دارای نام علمی Plasmopara helianthi است و توسط نوعی قارچ از طریق بذر قابل انتقال است.
در حال حاضر این بیماری در برخی از مزارع استانهای آذربایجان شرقی و غرب و بخصوص اهر، مشكین شهر، مرند، ماكو و... شیوع دارد.
علائم بیماری در روی برگچه ها و برگهای اولیه معمولا علائمی موزائیك شكل ایجاد می كند و در صورت شدت بیماری، گیاه در یكی دو هفته اول از پای درمی آید و از بین می رود، اما در صورتی كه بیماری جزئی باشد گیاه زنده می ماند اما بوته ها كوتاهتر از اندازه طبیعی خواهند ماند، ساقه ها كلفت شده و برگها نزدیك به هم قرار می گیرند.
همچنین طبق گل روی بوته های مبتلا در صورتی كه تشكیل شود معمولا منحصر به یك طبق بوده كه در انتهای ساقه كلفت شده و راست به طرف بالا می ایستد ولی گاهی ممكن است زیر طبق اصلی، طبق های كوچك دیگری نزدیك و به هم چسبیده به طبق اول تشكیل شود. در صورت وجود شرایط مساعد (رطوبت و حرارت) پوشش قارچی به شكل قشر پرز مانند كم و بی متراكمی به رنگ سفید متمایل به خاكستری تشكیل می شود.
علائم بیماری بر ریشه های چنین بوته هایی نیز رنگ طبیعی خود را از دست داده و شكننده می شود.
به منظور كنترل و مبارزه با این بیماری انتخاب بذر و سالم، ضدعفونی بذور با متالاكسیل به مقدار ۶۰۰ گرم برای هر ۱۰۰ كیلوگرم بذر، رعایت تناوب زراعی، كندن و سوزاندن گیاهان آلوده، ضدعفونی خاك و كاشت ارقام مقاوم توصیه می شود.