کرم‌های سنجاقکی کرمک

ـ نشانه‌ها:
خارش یا سوزش در نواحی مقعدی یا تناسلی
ـ مراقبت خانگی:
۱. برای کشتن کرم‌های سنجاقی داروی خاص موجود است که می‌توانید آن را بدون نسخه از داروخانه‌ها تهیه کنید. یا این‌که …

ـ نشانه‌ها:

خارش یا سوزش در نواحی مقعدی یا تناسلی

ـ مراقبت خانگی:

۱. برای کشتن کرم‌های سنجاقی داروی خاص موجود است که می‌توانید آن را بدون نسخه از داروخانه‌ها تهیه کنید. یا این‌که به پزشک مراجعه کنید.

۲. برای جلوگیری از انتشار کرم‌های سنجاقی، ناخن‌های کودک را کوتاه و تمیز نگه دارید.

۳. برای کشتن تخم کرم‌ها، لباس‌ها و ملحفه‌های کودک را بشوئید.

ـ موارد احتیاط:

۱. چنان‌چه یکی از اعضاء خانواده کرم سنجاقی دارد، اعضاء دیگر خانواده نیز ممکن است به آن مبتلا شوند.

۲. کرم‌های سنجاقی در بدن سگ یا گربه خانگی زندگی نمی‌کنند و این حیوانات باعث انتقال این کرم‌ها نمی‌شوند.

۳. توجه داشته باشید که کرم‌های سنجاقی می‌توانند علت عفونت‌های راجعهٔ مهبل یا مثانه باشند.