جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم شیعی
شیخ عزالدین معاصرشاه طهماسب صفوی و ملازم تاج‌الدین حسن وزیر مازندرانی و هم‌درس محقق …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم شیعی
شیخ عزالدین معاصرشاه طهماسب صفوی و ملازم تاج‌الدین حسن وزیر مازندرانی و هم‌درس محقق کرکی و شیخ ابراهیم قطیفی بود که هر سه از شاگردان علی بن هلال جزائی به‌شمار می‌رفتند. وی در شهر ساری وفات یافت و در همان‌جا دفن شد. آثارش: رسالهٔ "حسینیه" با دیباچه و دو باب؛ "بیان اعتقادات قلبیٌه و ذکر عبادات شرعیه" به‌نام تاج‌الدین حسن وزیر؛ ترجمه شرح "نهج‌البلاغه" ابن میثم بحرانی به فارسی به‌نام آن وزیر؛ "المعه" ، در نکاح دائم و متعه.