جنسیت: مرد
نام پدر: اسکندر میرزا
تولد و وفات: (۱۲۵۰ -۱۳۱۶/۱۳۱۷) قمری
محل تولد: ایران - آذربایجان‌شرقی - تبریز
شهرت علمی و فرهنگی: مترجم
به اهتمام پدر به تحصیل علوم ادب و مجاری …

جنسیت: مرد
نام پدر: اسکندر میرزا
تولد و وفات: (۱۲۵۰ -۱۳۱۶/۱۳۱۷) قمری
محل تولد: ایران - آذربایجان‌شرقی - تبریز
شهرت علمی و فرهنگی: مترجم
به اهتمام پدر به تحصیل علوم ادب و مجاری کلام عرب همت گماشت و در آن ممتاز شد. سپس زبان فرانشه را آموخت و از علوم ریاضی نیز بهره کافی برد. پس از فراغت از تحصیل به مصر رفت و پنج سال در جامع‌الازهر به فراگرفتن علوم دینی پرداخت. وی با میرزا ابوالحسن جلوه ، از فلاسفه و عرفای نامی ایران ، هم‌‌نشین بود. محمدطاهر نیز مانند پدر از خدمات دولتی گریزان بود و عمر خود را به مطالعه و تحریر و ترجمه گذرانید و سرانجام بر اثر سکته در تهران درگذشت و در ابن بابویه به خاک سپرده شد. از ترجمه‌های وی"سه تفنگدار"؛ "کنت دمونت کریستو"؛ "لارن‌مارگو"؛ "لوئی چهاردهم و عصرش"؛ "لوردهوپ"؛ "ژیل‌بلاس" لساژ.