جنسیت: مرد
نام پدر: آقا یوسف
تولد و وفات: ( ۱۲۵۵ -۱۳۴۴)حیات شمسی
محل تولد: ایران - کرمان - کرمان
شهرت علمی و فرهنگی: روزنامه‌نگار
ملقب به شیخ محمود امین‌الاسلام. تحصیلات مقدماتی …

جنسیت: مرد
نام پدر: آقا یوسف
تولد و وفات: ( ۱۲۵۵ -۱۳۴۴)حیات شمسی
محل تولد: ایران - کرمان - کرمان
شهرت علمی و فرهنگی: روزنامه‌نگار
ملقب به شیخ محمود امین‌الاسلام. تحصیلات مقدماتی خود را نزد شیخ ابوجعفر کرمانی ، ملا عبدالله راینی و ناظم‌الاسلام کرمانی آموخت. زبان فرانسه و انگلیسی را می‌دانست و به عربی آشنایی کامل داشت و از حافظهٔ قوی برخوردار بود و مطالعات تاریخی فراوان داشت. وی از آزادیخواهان و مشروطه‌خواهان در تهران و کرمان بود و در واقعهٔ پیدایش حزب دمکرات در کرمان ، از اعضای فعال و برجسته حزب محسوب می‌شد. ز دورۀ هشتم مجلس به نمایندگی مردم کرمان در مجلس شورای ملی بود و تا دوره دوازدهم نماینده بود ولی به علت مخالفتهای شدید با وی در دوره‌های بعد ، از انتخاب شدن محروم ماند. او که به سبب انتسابش به خاندان درگاهقلی بیگ ، لقب درگاهی یافته بود برای اینکه از آسیب سرتیپ محمد درگاهی (رئیس شهربانی) مصون بماند. نام خانوادگی خود را به دبستانی تغییر داد. به کرمان بازگشت و املاک موقوفه خاندان خود به کشت و برداشت مشغول شد ، تا اینکه در شهریور سال ۱۳۲۰ش به خدمات اجتماعی پرداخت و به سمت ریاست شیر و خورشید برگزیده شد و سرانجام در کرمان درگذشت. او مدتی مدیر مسئول روزنامهٔ "نامهٔ فرهنگ" کرمان بود.