جنسیت: مرد
نام پدر: سید محمد
تولد و وفات: (۱۲۷۶ -۱۳۳۵) شمسی
محل تولد: ایران - تهران - تهران
شهرت علمی و فرهنگی: روزنامه‌نگار و نویسنده
برای ادامۀ تحصیل به اروپا سفر کرد. اما پس …

جنسیت: مرد
نام پدر: سید محمد
تولد و وفات: (۱۲۷۶ -۱۳۳۵) شمسی
محل تولد: ایران - تهران - تهران
شهرت علمی و فرهنگی: روزنامه‌نگار و نویسنده
برای ادامۀ تحصیل به اروپا سفر کرد. اما پس از مدتی از این‌ کار منصرف شده و تنها به یادگاری علم مانیتیسم پرداخت. بعد از بازگشت به ایران به شوق آموزش هیپنوتیسم به هندوستان سفر کرد. در زمانی‌که پدر او ، سید محمد ، به خراسان تبعید شد او نیز مدت پنج سال در مشهد نیز پدر زندگی کرد و در ۱۳۰۸ ش امتیاز هفته‌نامه "آشفته" را گرفت. عصار در کارهای فکاهی راصع امضاء می‌کرد که عکس عصار است. از او تألیفاتی نیز باقی‌مانده که عبارت است از: "اسرار حقه‌بازی"؛ "اشتباهات خنده‌آور"؛ "اندیشه یک مغز پوک"؛ "باشرف‌ها"؛ "راهنمای بایگان"؛ "عدالت بشر ، درام"؛ "محاکمۀ ارواح متفقین در آن دنیا"؛ "محاکمۀ تبهکاران جنگ آلمان"؛ "محاکمۀ عشق و جنون و شهوت"؛ "والدۀ آقا مصطفی".