اسپهبد مرزبان رستم مرزبان طبری

جنسیت: مردتولد و وفات: ( ... )س چهارم قمریمحل تولد: مشخص نیست.شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده و شاعریکی از ملوک طبرستان و از شاهزادگان آل باوند بود. وی به زبان طبری کتابی به نام مرزبان‌نامه …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س چهارم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده و شاعر
یکی از ملوک طبرستان و از شاهزادگان آل باوند بود. وی به زبان طبری کتابی به نام مرزبان‌نامه نوشت. این کتاب به سبک "کلیله و دمنه" و از زبان حیوانات می‌باشد که محمد‌بن غازی آن را ترجمه کرد و روضهٔ العقول" نامید. بعد از وی در قرن هفتم قمری سعدلادین وراوینی آن کتاب را تصحیح و به فارسی ترجمه کرد. علاوه بر این کتاب ازوی"دیوان" شعری نیز به جا مانده است که "نیکی‌نامه" نامیده شده است. در "شعرای مازندران و گرگان" نام وی مرزبان‌ بن رستم بن شروین و "دیوان" او را "گیل‌نامه" ذکر کرده‌اند.