جنسیت: مرد
نام پدر: ملامحمدمحسن
تولد و وفات: (۱۲۸۶ -۱۳۷۲) قمری
محل تولد: ایران - خراسان - سبزوار
شهرت علمی و فرهنگی: جغرافیدان و نویسنده
نخست به‌ همراه خانواده‌ خود به اصفهان …

جنسیت: مرد
نام پدر: ملامحمدمحسن
تولد و وفات: (۱۲۸۶ -۱۳۷۲) قمری
محل تولد: ایران - خراسان - سبزوار
شهرت علمی و فرهنگی: جغرافیدان و نویسنده
نخست به‌ همراه خانواده‌ خود به اصفهان رفت و پس از آن به تهران آمد. تحصیلات اولیه را نزد پدر آموخت و آن‌گاه وارد دارالفنون شد و پس از شش سال در رشتۀ مهندسی فارغ‌التحصیل گردید. پس از اتمام تحصیل ، به‌ تدریس ریاضیات و جغرافیا اشتغال ورزید. ضمناً در مدرسۀ علوم سیاسی وزارت خارجه نیز تدریس می‌کرد. در تحدید حدود و نقشه‌برداری از مرزهای کشور مأموریت داشته است. از کارهای او "ترسیم نقشۀ ایران"؛ "تعیین انحراف قبله"؛ "تهیه نقشۀ پنج قارۀ عالم" و "نقشه تهران" می‌باشد. وی در تهران درگذشت. از تألیفات اوست: "اصول علم جغرافیا"؛ "معرفهٔ‌القبله"؛ " ما مهندس داریم".