جنسیت: مرد
تخلص: میرزا غلامرضا
تولد و وفات: ( ... - ۱۳۰۷) قمری
محل تولد: ایران - اصفهان - اصفهان
شهرت علمی و فرهنگی: خوشنویس و خطاط
وی از خوشنویسان بزرگ و معروف هم عصر با میرزا محمدرضای …

جنسیت: مرد
تخلص: میرزا غلامرضا
تولد و وفات: ( ... - ۱۳۰۷) قمری
محل تولد: ایران - اصفهان - اصفهان
شهرت علمی و فرهنگی: خوشنویس و خطاط
وی از خوشنویسان بزرگ و معروف هم عصر با میرزا محمدرضای کلهر بود که خط نستعلیق جلی را خصوصاً بسیار عالی و درست و کامل می‌نوشته و در فن کتیبه‌نویسی و ترکیب کردن کلمات بی‌نظیر بود و به جای امضاء خطوط خویش را با رقم (یا علی مدد) مشخص می‌نموده و در تحریر خط شکسته نیز ماهر و از استادان این قلم محسوب بوده و علاوه بر مراتب هنرمندی طبع شعر داشته و گاه گاه به گفتن اشعار میل و رغبت می‌کرده است وی شاگردانی مبرز تربیت کرده که در این کتاب ذکری از آنان شده است. از وقایع جالب دوران زندگی او یکی این است که میرزا غلامرضا حواله پانصد تومانی به خط مرحوم دوست‌محمدخان معیر که در خدمت او به سر می‌برد جعل کرده و پانصد تومان از صندوقدار دریافت نمود هنگام محاسبه معیر متوجه شده و موضوع برملا می‌شود و چون داستان بسمع ناصرالدین شاه رسید امر کرد دست میرزا غلامرضا را قطع کنند معیر وساطت کرد و با پرداخت مبلغ معتنابهی از اجراء این فرمان جلوگیری نمود به پاس این محبت معیر بود که میرزا غلامرضا تابلوی بزرگ و زیبائی به طول دومتر و نیم و عرض یک متر و نیم حدیث (ناد علیاً مظهرالعجایب) را با طلای ناب برای مرحوم معیر نوشت که اکنون آن تابلو نزد نقاش معروف آقای عیسی بهزادی موجود است. این خوشنویس عالی‌قدر نسخه‌های متعددی از مناجات‌نامه حضرت علی (ع) را برای دوست‌محمد خان و دوست‌علی خان معیر و دیگر اعیان و اشراف و رجال زمان خود تحریر نموده و از آنان انعام قابل توجهی دریافت کرده است. مرقعات خطی و تابلوهای نفیس وی در بعضی از خانه‌ها و کتابخانه‌ها موجود می‌باشد. پاره‌ای از کتیبه‌های مسجد سپهسالار به خط شیوای وی و از یادگارهای این استاد نامی است. سرانجام در حدود سال ۱۳۰۷ قمری داعی حق را اجابت گفته و چهره در نقاب خاک کشید و در صفائیه ابن‌بابویه مدفون گردیده است.