جنسیت: مرد
نام پدر: شمس‌الدین
تولد و وفات: ( ... ) ۹۲۰ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از خوشنویسان آذربایجان بود. وی علاوه بر نستعلیق ، خطوط سته را می‌نوشت و …

جنسیت: مرد
نام پدر: شمس‌الدین
تولد و وفات: ( ... ) ۹۲۰ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از خوشنویسان آذربایجان بود. وی علاوه بر نستعلیق ، خطوط سته را می‌نوشت و بیشتر به کتابت اشتغال داشت. به آوردهٔ "صاحب گلستان هنر": "... تا سنهٔ عشرین و تسعمائه در قید حیات بوده است".