جزر و مد چگونه به وجود میاید؟

همانطور که میدانید اجسام همواره همکدیگر را جذب میکنند به همین دلیل خورشید نه تنها زمین ، بلکه سایر سیارات خود را نیز جذب میکند ، همچنانکه سیاره ها نیز به نوبه خود خورشید را …

همانطور که میدانید اجسام همواره همکدیگر را جذب میکنند به همین دلیل خورشید نه تنها زمین ، بلکه سایر سیارات خود را نیز جذب میکند ، همچنانکه سیاره ها نیز به نوبه خود خورشید را جذب میکنند ماه هم نیروی جاذبه دارد و زمین را به سوی خود میکشد و این نیرو در هر ساعت از روز بر قسمتهایی از زمین که فاصله کمتری با ماه دارد ، بیشتر اثر میکند و چون آب به آسانی قابل کشیده شدن است ، ماه آن را بیشتر بالا میکشد در این صورت مّد ایجاد میشود و وقتی که همان قسمت فاصله بیشتری با ماه پیدا میکند ، آب پایین میاید و جزر تشکیل میشود.