جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
بعضی او را گیلانی می‌دانند. وی معاصر سلطان‌ علی قاینی (م ۹۱۴ ق) است. در شیوۀ خط نستعلیق جزءِ چند …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
بعضی او را گیلانی می‌دانند. وی معاصر سلطان‌ علی قاینی (م ۹۱۴ ق) است. در شیوۀ خط نستعلیق جزءِ چند تن خوشنویسی است که به شیوه و طرز غیر سلطان‌ علی مشهدی می‌نوشت. از آثار وی: یک قطعه از مرقعی ، به قلم دودانگ و کتابت خفی خوش ، با رقم: "... کتبه‌العبدالفقیر غیب‌الله الامامی عفا الله عنه"؛ یک نسخه "صد کلمۀ" حضرت علی (ع) ، به قلم نیم دودانگ جلی و کتابت خفی خوش ، با رقم: "کتبه‌العبد... غیب‌الله امامی... فی سنهٔ ثلث و تسعین و ثمانمائهٔالهجریهٔالنبویهٔ".