جنسیت: مرد
نام پدر: میرزا عباس
تخلص: غمگین
تولد و وفات: (۱۲۸۶ - ۱۲۸۰ -۱۳۵۵) قمری
محل تولد: ایران - اصفهان - اصفهان
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و شاعر
وی نوادۀ دختری آقا غلام‌‌علی …

جنسیت: مرد
نام پدر: میرزا عباس
تخلص: غمگین
تولد و وفات: (۱۲۸۶ - ۱۲۸۰ -۱۳۵۵) قمری
محل تولد: ایران - اصفهان - اصفهان
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و شاعر
وی نوادۀ دختری آقا غلام‌‌علی خطاط است. در خدمت عم بزرگوار خود مرحوم میرزا ابراهیم ساغر تربیت شد. وی در انواع شعر از قصیده و غزل و مثنوی طبع‌آزمائی کرد ، قصائدی به پیروی از کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی ساخته است. اشعار او قریب بیست هزار بیت بالغ می‌شود. وی از مؤسسین اولیه انجمن ادبی شیدا و از رؤسا و اساتید آن انجمن بود و در انجمن ادیب نیز شرکت می‌کرد. در اصفهان درگذشت و در تخت فولاد دفن شد. از آثار وی "دیوان" شعر می‌باشد. صاحب تذکرۀ "شعرای معاصر اصفهان" یکی از آثار وی را "سرالاسرار" ذکر کرده است.