نقش پروتیین در بدن

مو، پوست و قسمت بیرونی ناخن‏ها از پروتیینی به نام كراتین ساخته شده‏اند.
- عضلات از پروتیین‏هایی به نام میوزین، آكتین، میوگلوبین و دیگر پروتیین‏ها ساخته شده‏اند.
- استخوان …

مو، پوست و قسمت بیرونی ناخن‏ها از پروتیینی به نام كراتین ساخته شده‏اند.

- عضلات از پروتیین‏هایی به نام میوزین، آكتین، میوگلوبین و دیگر پروتیین‏ها ساخته شده‏اند.

- استخوان نیز از مقدار زیادی پروتیین تشكیل شده است. قسمت بیرونی استخوان كه قسمت سخت محسوب می‏شود، از كلسیم تشكیل شده است؛ ولی، قسمت درونی آن كه قابل انعطاف‏تر است از پروتیین ساخته شده است.

- بخشی از گلبول‏های قرمز كه در حمل اكسیژن نقش دارند، نیز از پروتیینی به نام هموگلوبین ساخته شده است.