هیپوگلیسمی

هیپوگلیسمی یا افت قند خون، كاهش غیر طبیعی قند خون (زیر ۶۰میلی‏گرم در دسی‏لیتر) است. علایم آن ضعف، طپش قلب، سردرد و سرگیجه است. دلایل هیپوگلیسمی عبارتند از: عدم مصرف غذا به مدت …

هیپوگلیسمی یا افت قند خون، كاهش غیر طبیعی قند خون (زیر ۶۰میلی‏گرم در دسی‏لیتر) است. علایم آن ضعف، طپش قلب، سردرد و سرگیجه است. دلایل هیپوگلیسمی عبارتند از: عدم مصرف غذا به مدت طولانی، ترشح انسولین اضافی به علت مصرف زیاد نشاسته و در افراد مبتلا به دیابت مصرف كم غذا به نسبت انسولین تزریقی .

درمان هیپوگلیسمی بستگی به علت آن دارد. افراد مبتلا به دیابت باید نسبت، میزان و زمان بندی انسولینی و غذای خود را ثابت نگاه دارند. در افراد غیر دیابتی، مصرف غذا به طور مرتب (هر ۴تا ۶ساعت یكبار)، عدم مصرف زیاد نشاسته، مصرف كمی پروتئین و چربی همراه هر وعده غذایی و استفاده از غذاهای پر سبوس می‏تواند از هیپوگلیسمی جلوگیری كند.