جنسیت: مرد
نام پدر: محمد
تخلص: ۱۳۰۶
تولد و وفات: ( ... ) 
محل تولد: ایران
شهرت علمی و فرهنگی: خوشنویس
اصل او از تهران و تولدش در سال ۱۳۰۶ اتفاق افتاده و پس از خاتمه تحصیلات متوسط …

جنسیت: مرد
نام پدر: محمد
تخلص: ۱۳۰۶
تولد و وفات: ( ... ) 
محل تولد: ایران
شهرت علمی و فرهنگی: خوشنویس
اصل او از تهران و تولدش در سال ۱۳۰۶ اتفاق افتاده و پس از خاتمه تحصیلات متوسط از دبیرستان دارالفنون موفق به اخذ دیپلم در رشته ادبیات فارسی شده سپس وارد دانشکده حقوق گردید و رشته خود را به پایان برد. فرادی از سال چهارم ابتدائی به ترتیب از محضر دبیران خط مانند محمدعماد طاهری و علی آقا حسینی و حسن میرخانی (سراج‌الکتاب) تعلیم خط گرفته و برای اینکه به هنر خود رونق بیشتری دهد به خدمت علی‌اکبر کاوه رسید و با جهد فراوان و رنج بسیار در مدتی متجاوز از ده سال اخذ تعلیم، خود از خطاطان ارزنده معاصر گردید و فعلاً در نوشتن خط نستعلیق از قلم غبار تا کتیبه‌های جلی مسلط و قوی‌دست است و به‌علاوه در خط شکسته باید وی را از خطاطین این قلم دانست.