ابراهیم ناعم

جنسیت: مردنام پدر: احمدتخلص: ناعمتولد و وفات: (۱۳۰۰ - ... ) شمسیمحل تولد: ایران - گیلان - رشتشهرت علمی و فرهنگی: شاعرتحصیلات ابتدائی را در زادگاهش و تهران به پایان رسانید و در …

جنسیت: مرد
نام پدر: احمد
تخلص: ناعم
تولد و وفات: (۱۳۰۰ - ... ) شمسی
محل تولد: ایران - گیلان - رشت
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
تحصیلات ابتدائی را در زادگاهش و تهران به پایان رسانید و در آموزشگاه تخصصی قضائی ثبت به تحصیل ادامه داد و فارغ‌التحصیل شد. سپس به استخدام ادارهٔ کل ثبت اسناد درآمد. در میان شعراء متقدم ایران به حکیم ناصرخسرو قبادیانی ارادت و اخلاص کامل داشت. لازم به ذکر است که چون پدرش معروف به مرشد احمد گیلانی صوفی صافی بود و صافی تخلص می‌کرد ، به او ابراهیم صافی نیز گفته‌اند. وی قطعاتی در زمینهٔ خواب‌‌هایش سروده و منظومهٔ "الاای خواب‌‌ها" ، متجاوز ار یکصد و پانزده بیت ، یکی از آنها می‌باشد.