جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از دانشمندان و شاعران نامی گیلان و از منشیان دربار خان احمدخان گیلانی (م۱۰۰۴ق) به شمار می‌رفت. …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از دانشمندان و شاعران نامی گیلان و از منشیان دربار خان احمدخان گیلانی (م۱۰۰۴ق) به شمار می‌رفت. کامی مردی خوش‌طبع و غزل‌‌سرا بود. از اوست:

ساقی چو می‌‌نماند قدح را پر آب کرد

و آن آب را زعکس لب خود شراب کرد