جنسیت: مرد
نام پدر: محمود
تولد و وفات: (۱۳۰۳ -۱۳۶۶) قمری
محل تولد: ایران - اصفهان - تیسیه
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر ، عارف ، نویسنده
معروف به ناصرعلی‌شاه. تا هجده سالگی در زادگاه …

جنسیت: مرد
نام پدر: محمود
تولد و وفات: (۱۳۰۳ -۱۳۶۶) قمری
محل تولد: ایران - اصفهان - تیسیه
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر ، عارف ، نویسنده
معروف به ناصرعلی‌شاه. تا هجده سالگی در زادگاه خود به تحصیل علم ادبی و عربی پرداخت. از آن پس برای ادامهٔ تحصیل به اصفهان رفت و حکمت و کلام نزد استادان این شهر فرا گرفت. در سال ۱۲۸۰ش به نجف اشرف رفت و چند سالی در عراق به تحصیل فقه و اصول و حکمت پرداخت. شمس آنگاه به ایران آمد و سفرهائی به تهران مشهد کرد و خدمت بعضی از مشایخ صوفیه رسید و دست اردات به جاج ملاسلطان‌علی محمد گنابادی داد و پس از آن به فرزند او پیوست و از طرف صالح علیشاه ، شیخ طایفه در اصفهان گردید و اجازهٔ ارشاد و دستگیری به او داده شد و به ناصر علیشاه شهرت یافت.شمس سال‌ها در فرهنگ اصفهان به شغل آموزگاری پرداخت. در سال ۱۳۰۵ش مجله‌ای به نام "عنقا" تأسیس کرد و به مدت یک‌سال به نشر آن پرداخت. در اصفهان درگذشت و در تخت فولاد دفن است. از آثار وی: "شمس‌التواریخ"؛ "اسرار‌العشق"؛ "هدایهٔ‌الامم"؛ "معرفهٔ‌الروح"؛ "نامهٔ‌سخنوران"؛ "دیوان" شعر.