بیماری های ایست قلبی شایع ترین و جدی ترین بیماری مزمن و تهدید كننده زندگی در آمریكاست ، و در كشور ما نیز بر اساس آمار وزارت بهداشت ، درمان ، و آموزش پزشكی بیماریهای قلبی با بیش …

بیماری های ایست قلبی شایع ترین و جدی ترین بیماری مزمن و تهدید كننده زندگی در آمریكاست ، و در كشور ما نیز بر اساس آمار وزارت بهداشت ، درمان ، و آموزش پزشكی بیماریهای قلبی با بیش از ۳۵% فراوانی شایع ترین علت مرگ و میر هستند . عوامل خطرساز اصلی بیماریهای كرونری قلب كه سبب بروز آترواسكلروز این عروق می شود ( تصلب شرایین ) به ترتیب عبارتند از :‌ كلسترول بالا ، سیگار ، افزایش فشار خون ، و دیابت شیرین ؛ كه تمام آنها قابل كنترل هستند . در كتاب بیماریهای داخلی هاریسون و بسیاری از تحقیقات انجام شده به طور عمده كلسترول بالت به عنوان اولین علت بروز آترواسكلروز و بیماری كرونر قلب مطرح است