جنسیت: مرد
نام پدر: میرزا مهدی
تخلص: حسام
تولد و وفات: (۱۲۸۲ -۱۳۶۴) شمسی
محل تولد: ایران - اصفهان - اصفهان
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی تحصیلات خود را در زادگاه خود به‌‌ پایان …

جنسیت: مرد
نام پدر: میرزا مهدی
تخلص: حسام
تولد و وفات: (۱۲۸۲ -۱۳۶۴) شمسی
محل تولد: ایران - اصفهان - اصفهان
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی تحصیلات خود را در زادگاه خود به‌‌ پایان رساند و از محضر استادان معاصر خود کسب فیض کرد. مدتی در اصفهان ریاست ادارۀ اوقاف و زمانی مدیریت دبیرستان صارمیه را برعهده داشت. او در دورۀ چهاردهم و هیجدهم نمایندۀ مجلس شد. حسام در خط و انشاء مهارت بسزایی داشت و گاهی نیز شعر می‌‌سرود.