تکنیک‌های شماره‌دوزی و انواع دوخت‌ها

- دوخت ضربدری:
برای دوخت ضربدری چندین روش وجود دارد، اما باید به‌خاطر بسپارید که کوک‌های اریب بالائی هر ضربدر همیشه باید در یک جهت معمولاً از پائین سمت چپ به‌طرف بالای سمت راست …

- دوخت ضربدری:

برای دوخت ضربدری چندین روش وجود دارد، اما باید به‌خاطر بسپارید که کوک‌های اریب بالائی هر ضربدر همیشه باید در یک جهت معمولاً از پائین سمت چپ به‌طرف بالای سمت راست اریب شود. از اولین روش برای دوخت‌های منفرد و جزئیات کوچک روی طرح استفاده کنید.

دقت نمائید هر ضربدر را قبل از ادامه دادن کوک بعدی تکمیل کنید.

روش دوم را برای گلدوزی کردن دوخت‌های ضربدری روی مناطق بزرگ استفاده کنید زیرا این عمل به‌شما کمک می‌کند تا دوخت بهتر و مرتبی حاصل شود و نمای آن نیز زیباتر شود.

با دوخت یک ردیف کوک‌های اریب از راست به چپ شروع کرده سپس ضربدرها را با ردیف دوم کوک‌های اریب که در جهت مخالف ردیف اول دوخته می‌شوند کامل کنید.

- دوخت نیمه ضربدری:

اگر شما با استفاده از هر یک از دو روش نشان داده شده تنها کوک‌های اریب پائین را بدوزید در این‌صورت دوخت نیمه‌ضربدری نامیده می‌شود.

- دوخت چپ و راست (زیگزاگ):

این دوخت را از راست به چپ کار کنید و کوک‌های کوچک و یکسانی به سمت جلو و عقب در امتداد یک ردیف بدوزید.

دقت کنید اندازه کوک‌ها مساوی و یکسان باشد.