نورالدین محمد ظهوری ترشیزی

جنسیت: مردتخلص: ظهوریتولد و وفات: ( ... - ۱۰۲۶ - ۱۰۲۴) قمریمحل تولد: مشخص نیست.شهرت علمی و فرهنگی: شاعر و نویسندهملقب به ملک‌الشعراء. وی در قریۀ جُمند ، از توابع ترشیز ، به‌‌ دنیا …

جنسیت: مرد
تخلص: ظهوری
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۲۶ - ۱۰۲۴) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر و نویسنده
ملقب به ملک‌الشعراء. وی در قریۀ جُمند ، از توابع ترشیز ، به‌‌ دنیا آمد. جوانی خود به کسب ادب و دانش در خراسان گذشت ، سپس به یزد رفت و در آنجا به‌ شیوۀ‌ شاعری مشغول شد و با گروهی از اهل ادب معاشرت نمود و در همان دیار با وحشی بافقی آشنائی و مصاحبت یافت. پس از آن چندگاهی به شیراز عزیمت کرد و در آنجا با درویش حسین سالک شیرازی ، شاعر و نقاش و مذهّب معروف ، دوستی و ملازمت یافت. سپس قصد هند کرد و وارد دکن شد و در بیچاپور به‌ درگاه عادل شاهیان رسید و ملازمت عادل‌شاه ابراهیم ثانی را یافت و او را مدح گفت. آشنائی ظهوری با ملک قمی هم در همین ناحیۀ دکن و ظاهراً در بیجاپور حاصل شد و به‌مواصلت ظهوری با دختر ملک انجامید و از آن پس دو شاعر با یکدیگر به‌سر بردند و در ایجاد بعضی اثرها با هم همکاری داشتند. ظهوری پس از چندی آهنگ حجاز کرد و در بازگشت به هند در احمدنگر پایتخت نظامی‌شاهیان به‌ خدمت عبدالرحیم‌خان خانان رسید. وی در نظم و نثر دست داشت به‌طوری‌که در هند به شهرت رسید. از جمله آثار وی: مجموعه منشآت به نام‌های: "دیباچۀ نورس" ، که مقدمه‌‌ای است بر کتاب "نورس خیال" اثر ابراهیم عادل‌‌شاه؛ "گلزار ابراهیم" ، در ستایش ابراهیم عادل‌شاه؛ "خوان خلیل" ، که با مشارکت ملک قمی به‌نام ابراهیم عادل‌شاه تصنیف کرد؛ "پنج رقعه"؛ "دیوان" شعر؛ "ساقی‌نامه" ، حدود چهار هزار و پانصد بیت که به‌نام برهان ثانی نظام‌شاه سرود.