رادیو

« گاگلیلمو مارکونی » در یک خانواده ثروتمند ایتالیایی به دنیا آمد. او در سن بیست سالگی توانست با استفاده از امواج رادیویی یک زنگ اخبار الکتریکی را که در گوشه اتاقش نصب شده بود، …

« گاگلیلمو مارکونی » در یک خانواده ثروتمند ایتالیایی به دنیا آمد. او در سن بیست سالگی توانست با استفاده از امواج رادیویی یک زنگ اخبار الکتریکی را که در گوشه اتاقش نصب شده بود، از گوشه دیگر اطاق به صدا در آورد و پس از آن موفق شد علامت های رادیویی را تا فاصله های بسیار دور ارسال کند.
مارکنی در سال ۱۹۰۱ برای اولین بار امواج رادیویی را به آن سوی اقیانوس اطلس فرستاد و در سال ۱۹۲۴ این امواج را به سراسر جهان تا استرالیا مخابره کرد. وی در سال ۱۹۰۹ برنده جایزه نوبل در رشته فیزیک شد.