جنسیت: مرد
نام پدر: عبدالواحد
تولد و وفات: (۱۲۶۸ - ... ) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مورخ ، مترجم ، نویسنده و روزنامه‌نگار
وی در روستای کچویه فرامرزان از توابع …

جنسیت: مرد
نام پدر: عبدالواحد
تولد و وفات: (۱۲۶۸ - ... ) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مورخ ، مترجم ، نویسنده و روزنامه‌نگار
وی در روستای کچویه فرامرزان از توابع لارستان فارس به دنیا آمد. در ده سالگی همراه پدر به بحرین عزیمت نمود و در آنجا مقدمات فقه شافعی و نحو را در خدمت پدر آموخت. بعد از مراجعت به ایران به‌ دلیل پیوستگی پدر وی با مشروطه‌خواهان مجدداً مجبور به ترک وطن و عزیمت به بحرین شد. فرامرزی در بحرین مدتی به تجارت مشغول گشت و در ۱۳۰۱ ش به همراه برادر خود به تهران سفر کرد. در ۱۳۲۴ ش مدیریت کل وزارت دارائی را به عهده گرفت. او چند دوره نیز به‌ وکالت وزارت دارائی را به عهده گرفت. او چند دوره نیز به وکالت مجلس شوراءِ ملّی انتخاب گردید. وی در ۱۳۰۶ ش به همراه برادر خود مجلۀ "تقدم" و بعد از شهویور ۱۳۲۰ ش روزنامۀ "خاور" را تأسیس و منتشر کرد. از آثار او: "چرا فرانسه شکست خورد" ، ترجمه؛ "نتایج سیاسی جنگ بین‌المللی اول" ، ترجمه؛ "انگلیسی‌ها در انگلستان" ، ترجمه؛ "تاریخ تشکیلات سیاسی و قانونی و قضائی و اقتصادی" ، ترجمه؛ "تاریخ بصره"؛ "تاریخ کویت".