جنسیت: مرد
تولد و وفات: (1314 - ... ) 
محل تولد: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه
شهرت علمی و فرهنگی: چهره‌پرداز
دارای مدرك تحصیلی دیپلم.

شروع فعالیت هنری با بازی در تئاتر.

جوایز:
- سیمرغ بلورین …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: (1314 - ... ) 
محل تولد: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه
شهرت علمی و فرهنگی: چهره‌پرداز
دارای مدرك تحصیلی دیپلم.

شروع فعالیت هنری با بازی در تئاتر.

جوایز:

- سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی برای فیلم پرده آخر در نهمین جشنواره فیلم فجر.

- سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی برای فیلم از كرخه تا راین در یازدهمین جشنواره فیلم فجر.

- سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی برای فیلم زشت و زیبا در هفدهمین جشنواره فیلم فجر.

فیلم‌ها:

عروس بیانكا (1349)

یك خوشگل و 1000 مشكل (1350)

طغرل (1351)

عاصی (1351)

پریزاد (1352)

در آخرین لحظه (1352)

دل خودش می‌خواد (1352)

آب (1353)

توبه نصوح (1361)

كمال الملك (1362)

گنج (1363)

محموله (1366)

جعفرخان از فرنگ برگشته (1367)

شاخه‌های بید (1367)

بازی تمام شد ( (1368)

53 نفر (1368)

گزل (1368)

پرده آخر (1369)

در آرزوی ازدواج (1369)

ساده لوح (1370)

شتابزده (1370)

پرواز را به‌خاطر بسپار (1371)

رابطه پنهانی (1371)

از كرخه تا راین (1371)

دمرل (1372)

نیش (1372)

بدل (1373)

مروارید سیاه (1373)

دیوانه‌وار (1373)

مجازات (1373)

راه افتخار (1373)

روز شیطان (1373)

ضیافت (1374)

حادثه در كندوان (1374)

نابخشوده (1375)

ستاره‌های سربی (1375)

سلطان (1375)

قاصدك (1375)

یاغی (1376)

بدلكاران (1376)

حماسه قهرمانان (1376)

زشت و زیبا (1377)

قرمز (1377)