جنسیت: مرد
تولد و وفات: (1316 -1358) 
محل تولد: ایران - تهران - تهران
شهرت علمی و فرهنگی: بازیگر
- فارغ التحصیل هنرستان هنرهای دراماتیك (1339)

- فعالیت در تئاتر در تروپ پاسارگارد (1340)
- حروف چین …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: (1316 -1358) 
محل تولد: ایران - تهران - تهران
شهرت علمی و فرهنگی: بازیگر
- فارغ التحصیل هنرستان هنرهای دراماتیك (1339)

- فعالیت در تئاتر در تروپ پاسارگارد (1340)

- حروف چین و مصحح روزنامه اطلاعات

- از مؤسسین گروه تئاتر گل سرخ

- استخدام در اداره هنرهای نمایشی (1345)

- شروع فعالیت در سینما با بازی در فیلم خشت و آئینه (1344)

خشت و آیینه (1344)

گاو (1348)

رگبار (1351)

تنگسیر (1352)

بوف كور (1354)

گوزن‌ها (1354)

جمعه (1356)

باغ بلور (1357)

سرخ پوست‌ها (1357)

قدغن (1357)

اعدامی (1358)