جنسیت: زن
تولد و وفات: (1357 - ... ) 
محل تولد: ایران - تهران - تهران
شهرت علمی و فرهنگی: بازیگر
دارای مدرک تحصیلی دیپلم.

دوره بازیگری را در كارگاه آزاد بازیگری گذرانده است.
شانس او حضور …

جنسیت: زن
تولد و وفات: (1357 - ... ) 
محل تولد: ایران - تهران - تهران
شهرت علمی و فرهنگی: بازیگر
دارای مدرک تحصیلی دیپلم.

دوره بازیگری را در كارگاه آزاد بازیگری گذرانده است.

شانس او حضور در فیلم عروس آتش و بازی در كنار بازیگران قدرتمندی چون حمید فرخ نژاد، سعید پورصمیمی و حتی سلیمه رنگزن بود. اما با بازی در سری سوم زیر آسمان شهر نشان داد كه هیچ استعدادی ندارد.

عروس آتش (خسرو سینائی - 1378)

سفر سرخ (حمید فرخ نژاد - 1379)

رستوران خانوادگی (مجموعه، یك قسمت، 1380)

زیر آسمان شهر (سری سوم - مهران غفوریان، 1381)