جنسیت: مرد
تولد و وفات: (1328 - ... ) 
محل تولد: ایران - تهران - تهران
شهرت علمی و فرهنگی: بازیگر
فعالیت در تئاتر از سال‌های دبیرستان و سپس خانه پیشاهنگی و كاخ جوانان ایران.

پسر ایران …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: (1328 - ... ) 
محل تولد: ایران - تهران - تهران
شهرت علمی و فرهنگی: بازیگر
فعالیت در تئاتر از سال‌های دبیرستان و سپس خانه پیشاهنگی و كاخ جوانان ایران.

پسر ایران از مادرش بی‌خبر است (1355)

رسول پسر ابوالقاسم (1359)

چوپانان كویر (1359)

سیاه راه (1363)

آتش در زمستان (1364)

مرد عوضی (1377)

عشق بدون مرز (1377)

مومیائی 3 (1378)

دارا و ندار (1378)

مسافر ری (1379)

زیر آسمان شهر (سری سوم، 1381)