میرزا محمدتقی سپهر کاشانی

جنسیت: مردنام پدر: ملا محمدعلیتخلص: سپهرتولد و وفات: (۱۲۰۷ -۱۲۹۷) قمریمحل تولد: ایران - اصفهان - کاشانشهرت علمی و فرهنگی: ادیب و دانشمند ، مورخ و شاعرملقب به لسان‌الملک …

جنسیت: مرد
نام پدر: ملا محمدعلی
تخلص: سپهر
تولد و وفات: (۱۲۰۷ -۱۲۹۷) قمری
محل تولد: ایران - اصفهان - کاشان
شهرت علمی و فرهنگی: ادیب و دانشمند ، مورخ و شاعر
ملقب به لسان‌الملک و مشهور به لسان‌ سپهر. پس از تحصیل علوم قدیمی ، عروض و قافیه را آموخت. در بیست سالگی به خواهرش ملک‌الشعراء -فتحعلی‌خان صبا - به تهران آمد و به تشویق او به تألیف کتابی در علم و قافیه پرداخت اما این کتاب با فوت صبا ناتمام ماند و میرزا محمدتقی به کاشان برگشت. در آنجا محمود میرزا پسر فتحعلی‌شاه حکمران کاشان او را به ندیمی خود برگزید و به او تخلص سپهر داد. سپس از طرف فتحعلی‌شاه به تهران احضار گردید و به سلک اعضاء دیوان درآمد. سپهر در عهد محمدشاه مداح خاص شاه و منشی و مستوفی دیوان شد و به نوشتن کتاب "ناسخ‌التواریخ" مأموریت یافت این کتاب تاریخ عمومی است که تا سال ۱۲۷۳ق امتداد یافته است. سپهر علاوه بر تاریخ و ادبیات در بسیاری از علوم از جمله ریاضیات ، حکمت ، فلسفه و جفر و علوم دیگر حظّی وافر داشت. وی در تهران درگذشت و پیکرش به نجف اشرف منتقل شد. از دیگر آثار و تألیفات او: "آینهٔ جهان‌نما"؛ "اسرار‌الانوار" فی مناقب‌الائمهٔ الاطهار (ع)"؛ "براهین‌العجم فی قوانین‌المعجم"؛ "جنگ فی‌التواریخ" و "دیوان" اشعار.