تکالیف درسی

فرزندان خود را عادت دهید هر روز در یک مکان آرام و مناسب در منزل نشسته و تکالیف درسی خود را انجام دهند.

دبیرستانی ها بیشتر دوست دارند تکالیف خود را در اتاق خودشان انجام دهند و امّا کودکان سال اول مایلند در جمع خانواده نشسته و تکالیف خود را انجام دهند.
سعی کنید محلی را که برای انجام تکالیف کودک در نظر گرفته اید حواس او را پرت نکند و از نور کافی برخوردار باشد. گاهی اوقات که والدین می بینند که فرزندشان حین انجام تکالیف به رادیو یا ضبط صوت هم گوش می دهد ، با او درگیر شده و از وی می خواهند در سکوت کار خود را انجام دهد و دوران تحصیل وانجام تکالیف خود را برای او مثال می زنند ، غافل از اینکه بعضی از بچه ها از این راه خیلی بهتر می توانند تمرکز حواس داشته باشند.
اگر فرزند شما از این گروه است به او اجازه دهید اینکار را بکند ، امّا اگر پس از مدتی پیشرفتی در کارش مشاهده نکردید ، میتوانید او را وادار کنید در سکوت تکالیفش را انجام دهد.