والدینی كه با برنامه خواب كودكان و نوزادان خود مشكل دارند، باید از میزان تماشای تلویزیون و ساعاتی كه كودكانشان صرف تماشای تلویزیون می كنند، كاهش دهند به نظر می رسد، نوزادان …

والدینی كه با برنامه خواب كودكان و نوزادان خود مشكل دارند، باید از میزان تماشای تلویزیون و ساعاتی كه كودكانشان صرف تماشای تلویزیون می كنند، كاهش دهند به نظر می رسد، نوزادان و كودكان نوپایی كه بیشتر وقتشان در جلوی صفحه مانیتور تلویزیون می گذرد بیشتر از بقیه دچار نامنظمی خواب و كمبود خواب هستند. والدین نباید برای انجام كارهای خود نوزادان خود را با روروئك یا رختخواب جلوی تلویزیون بگذارند.

برنامه خواب منظم یكی از مهمترین روش خواب سالم است كه به جلوگیری از مشكلات خواب مثل كابوسهای شبانه و بی خوابی در نیمه شب كمك می كند. كودكان در آمریكا در هفته بیش از ۱۹ساعت را صرف تماشای تلویزیون می كنند، در صورتی كه پزشكان معتقدند كودكان زیر ۲سال به هیچ وجه نباید تلویزیون تماشا كنند و كودكان بیش از ۲سال نیز باید در روز كمتر از ۲ساعت از وقت خود را صرف تماشای تلویزیون كنند. تحقیقات نشان می دهد، تماشای تلویزیون، علاوه بر كودكان و نوجوانان باعث بیخوابی، نامنظمی خواب، چاقی، رفتارهای عصبی در نوزادان و كودكان نوپا نیز می شود. هنوز دلیل این موضوع كاملاً مشخص نیست ولی پزشكان معتقدند، نور روشن صفحه مانیتور تلویزیون قبل از خواب باعث تأثیراتی روی خواب طبیعی و چرخه خواب كودكان می شوند بنابراین به والدین توصیه می كنند تا از گذاشتن تلویزیون در اتاق كودكان جداً خودداری كنند و اجازه ندهند كه كودكان خیلی نزدیك به صفحه مانیتور تلویزیون بنشینند.