گروهی از دانشمندان با آزمایش و بررسی فسیل ها و اسکلت های انسان های ماقبل تاریخ به این نتیجه رسیدند که انسان هرگز حیوان نبوده و اختلاف انسانهای ماقبل تاریخ با انسانهای امروزی …

گروهی از دانشمندان با آزمایش و بررسی فسیل ها و اسکلت های انسان های ماقبل تاریخ به این نتیجه رسیدند که انسان هرگز حیوان نبوده و اختلاف انسانهای ماقبل تاریخ با انسانهای امروزی بیشتر از اختلافی نیست که هم اکنون بین نژادهای سیاه و سفید و زرد و سرخ وجود دارد.

دانشمندان پیدایش انسان را در کره زمین از پانصد هزار تا یک میلیون سال قبل و در عصر یخ بندان ( پلئیستوسن ) می دانند. به غیر از فیل ، اسب ، گربه های دندان شمشیری و گرگ های غول آسا که تقریباً هم زمان با انسان پدید آمدند ، انسان نسبت به موجودات دیگر کره زمین که اغلب آنها صدها میلیون سال سابقه دارند ، موجودی تازه وارد محسوب می شود. تازه از این مدت هم فقط از سه تا پنج هزار سال قبل از میلاد آثاری ساخته دست بشر به ما رسیده و به همین دلیل است که دوران قبل از این دوران را ، ماقبل تاریخ می دانند.

بیشترین آثار ساخته دست بشر ماقبل تاریخ در آفریقا و آسیا به دست آمده است و آثار انسان های آمریکایی سابقه ای بسیار کمتر دارد. از میان چند میلیون انسانی که در دوران ماقبل تاریخ می زیسته اند ، فقط بیست اسکلت سالم به دست آمده است و تمام اطلاعات و معلومات دانشمندان ، مربوط به همین چند استخوان کشف شده است.

در سال ۱۸۵۶ معدنچیان در حوالی دوسلدورف آلمان در منطقه « نئاندرتال » اسکلت فسیل شده سالمی را یافتند که بعدها به نام انسان « نئاندرتال » نامیده شد و در سال ۱۸۶۸ در ناحیه ای دیگر به نام « کرومانیون » اسکلتی کشف شد که دانشمندان با آزمایش آن ، تاریخ پیدایش انسان را در ۲۵۰۰۰ سال قبل قرار دادند.

با کشف دومین فسیل انسان نئاندرتال در سال ۱۸۸۶ در بلژیک در حالیکه در کنار آن استخوان حیواناتی که نسلشان منقرض شده بود همراه با ابزارهایی از سنگ چخماق عصر قدیم یافت شد ، دانشمندان نتیجه گرفتند که با انسان هایی که در دوره های بسیار دورتر می زیسته اند سر و کار دارند.

در سال ۱۸۹۱ و ۱۸۹۲ در جاوه ، بقایای استخوان انسانی با نام علمی « هوموارکتوس » توسط دانـــشمندی بــه نـــام « یوجین دوبوا » کشف شد. کاوشهای بعدی نشان داد این انسان از آتش استفاده کرده و در ضمن موجودی اجتماعی بوده و به طور دسته جمعی زندگی می کرده است.

انسانهای ماقبل تاریخ در ۰۰۰/۵۰ سال قبل از خواستگاه خود درآفریقا ، به آسیا و اروپا و سپس به آمریکا و سایر نقاط مهاجرت کردند.

ترتیب نامگذاری فسیل های کشف شده تا آن زمان اینگونه بود:

۱) « هوموارکتوس » یا انسان راست قامت

۲) « هومونئاندرتال » یا همان انسان نئاندرتال ، از قدیمی ترین نماینده های « هوموساپینس »

۳) « هوموساپینس » یا هموساپین ، انسان دانا

به عقیده دانشمندان « هرموتن » که استخوانهای وی چندی پیش در اتیوپی ، در( ۲۳۰ ) کیلومتری آدیس آبابا ، در دره « آفار » کشف شد ، قدیمی ترین نژاد آدمی است که تا کنون استخوانهای او سالم کشف شده و سرانجام با کشف این اسکلت ها دانشمندان نتیجه گرفتند که انسان هرگز حیوان نبوده ، بلکه به همین صورت خلق شده است و اختلاف آنها با یکدیگر مانند اختلاف بین نژادهای سیاه و زرد و سرخ و سفید است.