بادکنک ماهی زیتونی

نام انگلیسی : Blaasop
نام علمی : Chelonodon patoca
نام محلی : اناس
خانواده : Tetraodontidae
کد : TEtrao.C.p.۱
مشخصات :
● مشخصات مورفولوژی
▪ فرم و رنگ بدن: بدن این ماهی کوتاه و قوی و معمولا در مقطع ، نیمه استوانه ای است که به وسیله …

نام انگلیسی : Blaasop

نام علمی : Chelonodon patoca

نام محلی : اناس

خانواده : Tetraodontidae

کد : TEtrao.C.p.۱

مشخصات :

مشخصات مورفولوژی

فرم و رنگ بدن:

بدن این ماهی کوتاه و قوی و معمولا در مقطع ، نیمه استوانه ای است که به وسیله خارهای کوچک یا سوزنی شکل پوشیده شده و غالبا لخته است. چشمها تقریبا در نیمه راه بین انتهای پوزه وشکاف آبششی قرار دارد .سطح بین چشمی مساوی با پوزه است و در هر طرف پوزه یک حفره بینی منفرد دارد. در ناحیه پشت از سطح بین چشمی تا مبدا باله پشتی خارهای بسیار کوچکی دیده می شود .این خارها برروی پشت و شکم موجودند.بر روی شکم چندین خار ۴-۳ پایه ای وجود دارد .منطقه پشتی و بلافاصله جلوی مخرج آن عریان است. پهلوهای بدن و دم بدون خار است. رنگ این ماهی در بالا مایل به قهوه ای با تعدادی خالهای گرد یا بیضی روشن و شکم سفید باسایه مایل به زرد است.

باله ها:

باله پشتی و مخرجی هر کدام ۱۰ شعاع نرم ، باله سینه ای ۱۸ شعاع نرم و باله دمی ۱۰ عدد شعاع نرم دارد.باله دمی در این ماهی نیمه بریده است.فاقد باله های شکمی است.

فلس:

این ماهی دارای۲ خط جانبی است.

دندان:

پوزه معمولا نوک کندی داشته و گرد است و در انتهای آن دندانهای کوچکی قرار دارند. دندانها چهار عدد کوچک درجلو در هردو فک به صورت دو صفحه استخوانی جدا از هم بوده که بوسیله یک شکاف میانی دوقسمت می شود ویک منقار قوی راتشکیل می دهند .پیش فکها به فکیهای فوقانی ملحق می گردند.

طول:

بیشینه درازای بدن ۲۵cmو طول استاندارد آن ۱۵cm است.

سایرمشخصات:

دهانه های آبششی به یک شکاف که در جلو باله های سینه ای قرار دارد محدود است.سوراخهای بینی به تعداد یک تا دو زوج و به شکل مختلف است.

مشخصات بیولوژی

مکان زندگی:

این ماهی با اندازه کوچک و متوسط در آبهای کم عمق تا عمیق زندگی می کنند. بعضی از گونه های این ماهی به طور موقت یا دائمی وارد آبهای شیرین نیز می شوند،شنای کندی داشته و با به حرکت در آوردن باله های شنا به کندی به جلو می خزند

تغذیه:

گوشتخوار است.

پراکنش:

سراسر خلیج فارس و دریای عمان ، غرب و شمال اقیانوس هند،چین و دریاهای گرمسیر ی تا معتدله دنیا

تولیدمثل:

جزء ماهیان تخمگذار است.

سایر مشخصات:

بدن این ماهی در اثر بلعیده شدن آب یا هوا کروی می شود. .

ارزش اقتصادی:

این ماهی از لحاظ غذایی در بعضی از کشورها بدون ارزش است زیرا گوشت بعضی از گونه ها این ماهی برای خوردن مناسب نیست. کبد و تخمدانهای غالب گونه ها به طور کشنده سمی هستند.اما در ژاپن از لحاظ غذایی ارزش مناسبی دارد . بیشتر از این ماهی به عنوان ماهیان زینتی در آکواریومهای آب شور استفاده می گردد.

صید:

ترال، تور پایه چوبی