نام انگلیسی : Picasso trigger fish
نام علمی : Rhinecanthus assasi
نام محلی : خار ، گرگوم
خانواده : Balistidae
کد : BAlist.R.a.۱
مشخصات :
● مشخصات مورفولوژِی
▪ فرم و رنگ بدن: بدن چهار گوش و در مقطع فشرده رنگ بدن در بالا قهوه ای متمایل به …

نام انگلیسی : Picasso trigger fish

نام علمی : Rhinecanthus assasi

نام محلی : خار ، گرگوم

خانواده : Balistidae

کد : BAlist.R.a.۱

مشخصات :

مشخصات مورفولوژِی

فرم و رنگ بدن:

بدن چهار گوش و در مقطع فشرده رنگ بدن در بالا قهوه ای متمایل به زرد و در پایین سفید است.در روی سر دارای ۴ نوار آبی که ۳ نوار آن ضخیم و نوار آخری نازک است که این نوارها تا نزدیک شکم و باله سینه‌ای امتداد یافته اند. یک نوار قهوه ای از پوزه تا امتداد باله سینه ای کشیده شده است و مخرج آن دارای یک خال سیاه و اطراف آن به رنگ نارنجی است.

باله‌ها:

باله پشتی از دو قسمت تشکیل شده ، قسمت اول آن دارای ۳ خار که اولین خار آن بلند تر است و دومین قسمت باله پشتی آن دارای ۲۷-۲۵ شعاع نرم است.باله مخرجی دارای یک خار بلند و ۲۲-۲۳ شعاع نرم و باله سینه‌ای دارای ۱۴ الی ۱۵ شعاع نرم است و فاقد باله شکمی و باله دمی آن گرد و بریده است.

فلس:

بدن بوسیله فلسهای استخوانی سخت و کیلی شکل پوشیده شده است.

دندان:

دهان کوچک و انتهایی و پوزه نوک دار و پیش فکیها به کاسه سر متصل شده است .هر فک دارای یک ردیف دندان که متشکل از هشت دندان نوک تیز جدا از هم و فک فوقانی دارای یک ردیف داخلی با شش دندان بیشتر است.

طول:

طول کل آن در حدود ۳۰cm است.

سایر مشخصات:

بر روی ساقه دمی دارای ۳ ردیف خار به رنگ سیاه است که ردیف وسطی از بالایی و پایینی بلندتر است.دهانه‌های آبششی محدود و به شکاف جانبی و جلوی باله سینه ای است.

مشخصات بیولوژی

مکان زندگی:

در آبهای ساحلی اطراف یا داخل جزایر مرجانی و یا در میان جلباکهای دریایی زندگی می‌کنند .رفتار زندگی انفرادی داشته و تحرک کندی دارند.

تغذیه:

از نظر تغذیه گوشتخوار است و از بی مهره گان ،زئوپلانکتونها و سخت پوستان تغذیه می کنند.

پراکنش:

دریای سرخ،خلیج فارس و دریای عمان و در دریاهای گرمسیری تا معتدله تقریبا سراسر دنیا انتشار دارند.

تولید مثل:

جزء گروه ماهیان تخمگذار است.

ارزش اقتصادی:

گوشت بعضی از آنها خوراکی ولی غالبا سمی است بیشتر جزء ماهیان تزیینی آب شور محسوب می‌شوند.

روش صید:

ترال کف.