نام انگلیسی : Black back blaasop
نام علمی : Lagocephalus guentheri
نام محلی : اناس
خانواده : Tetraodontidae
کد : TEtrao.L.g.۲
مشخصات :
● مشخصات مورفولوژی
▪ فرم و رنگ بدن: بدن کوتاه و قوی و به وسیله خارهای کوچک یا سوزنی شکل پوشیده شده است و دارای …

نام انگلیسی : Black back blaasop

نام علمی : Lagocephalus guentheri

نام محلی : اناس

خانواده : Tetraodontidae

کد : TEtrao.L.g.۲

مشخصات :

مشخصات مورفولوژی

فرم و رنگ بدن:

بدن کوتاه و قوی و به وسیله خارهای کوچک یا سوزنی شکل پوشیده شده است و دارای نقاط و لکه‌های سیاه بر روی بدن می‌باشد .رنگ بدن در قسمت پشت سیاه رنگ است.

باله‌ها:

باله پشتی ۱۲ تا ۱۴ شعاع نرم دارد و باله مخرجی ۱۲ تا ۱۴ شعاع نرم و باله سینه‌ای ۱۶ تا ۱۸ شعاع نرم و این باله‌ها کوچک و گرد است. باله شکمی غیر موجود و باله دمی گرد است و هیچ یک از این باله‌های شنا دارای شعاع سخت نیستند.

فلس:

بدن فاقد فلس می‌باشد.

دندان:

پوزه معمولا نوک کندی داشته و گرد است و در انتهای آن دهان کوچک قرار دارد ،دندانها در هر دو فک بصورت دو صفحه‌ای استخوانی جدا از هم بوده که بوسیله یک شکاف میانی دو قسمت می‌شوند و یک منقار قوی را تشکیل می‌دهند پیش فکیها به فکهای فوقانی ملحق می‌گردد.

طول:

طول کل در حدود ۴۱ سانتیمتر است.

سایر مشخصات:

دهانه‌های آبششی وسیع و به یک شکاف که در جلوی باله‌های سینه‌ای قرار دارد محدود هستند سوراخهای بینی به تعداد یک تا دو زوج می‌باشد خط جانبی منفرد است.

مشخصات بیولوژی

مکان زندگی:

در آبهای کم عمق ساحلی زیست کرده و گاهی اوقات وارد آبهای لب شور و شیرین نیز می‌شوند.

تغذیه:

جزء ماهیان گوشتخوار است و از سخت پوستان . نرمتنان ریز و پولیپهای مرجانی تغذیه می‌نمایند.

پراکنش:

خلیج فارس و دریای عمان . شمال و غرب اقیانوس هند و برزیل و ژاپن

تولید مثل:

جزء گروه ماهیان تخمگذار هستند.

سایر مشخصات:

این ماهی قادرند با بلعیدن هوا یا آب خودشان را بصورت کروی در آورند و از گزند دشمنان در امان بمانند.

ارزش اقتصادی:

گوشت بعضی از این گونه‌ها خوراکی است،کبد و تخمدان غالب گونه‌ها بطور کشنده‌ای سمی می‌باشند.

روش صید:

ترال کف ،گرگور،ترال ساحلی