یال اسبی سر بزرگ

نام انگلیسی : Largehead hair tail
نام علمی : Trichiurus lepturus
نام محلی : اسبک
خانواده : Trichiuridae
کد : TRichi.T.l.۱
مشخصات :
مشخصات مورفولوژی
فرم و رنگ بدن
بدن کشیده و دراز و نوار مانند ، فشرده ،چشمها بزرگ بوده و قطر آن ۵ تا ۷ بار …

نام انگلیسی : Largehead hair tail

نام علمی : Trichiurus lepturus

نام محلی : اسبک

خانواده : Trichiuridae

کد : TRichi.T.l.۱

مشخصات :

مشخصات مورفولوژی

فرم و رنگ بدن

بدن کشیده و دراز و نوار مانند ، فشرده ،چشمها بزرگ بوده و قطر آن ۵ تا ۷ بار در طول سر می گنجد ،رنگ بدن آبی خاکستری با انعکاس نقره ای ،مدتی بعد از مرگ به رنگ خاکستری مایل به نقره ای در می آید.

باله ها

فاقد باله های شکمی و دمی است .باله پشتی دارای ۳ شعاع سخت و ۱۳۰ تا ۱۳۵ شعاع نرم است. باله سینه ای کوچک و باله پشتی از بالای سر شروع شده و تا باله دمی امتداد دارند و با آن ادغام می گردد و باله دمی کم کم کوچک شده و به یک نقطه ختم می شود.

فلس

بدن فاقد فلس است

دندان

دهان بزرگ و فکین پوشیده از دندانهای تیز و در جلوی آن دارای دندانهای چنگالی مانند است.

طول

حداکثر اندازه بدن تا ۱۲۰ سانتیمتر می رسد.

سایر مشخصات

اولین کمان آبششی دارای ۱۶ تا ۲۴ عدد خار می باشد و حاشیه عقب سرپوش آبششها مقعر است.

مشخصات بیولوژی

مکان زندگی

این ماهیان نبتیک یا پلاژیک می باشند و در آبهای ساحلی از سطح آب تا عمق حدود ۳۰۰ متری نیز زیست می نمایند. اغلب هنگام شب به سطح آب نزدیک می شوند و جهت تغذیه به سطح آب می آیند.

تغذیه

از میگوها ،اسکوئیدها،سخت پوستان و ماهیان کوچک تغذیه می نمایند.

پراکنش

سراسر خلیج فارس و دریای عمان

تولید مثل

به روش تخمگذاری تولید مثل می نماید.

ارزش اقتصادی

گوشت لذیذی دارند و دارای ارزش اقتصادی اندکی هستند.

روش صید

تورهای کیسه ای در مصبها،تور گردان در آبهای نزدیک کرانه دریایی و تور ترال میان آبی در آبهای دور از کرانه است.