نام علمی: Anthemis tinetoria
خانواده:COMPOSITAE
گیاه دائمی بوته ای به بلندی و گستردگی ۱ متر می باشد. دارای برگهای بسیار منقسم و سرخس مانند و گلهای زرد لیمویی به شكل گل مینا است كه در تابستان ظاهر می شوند.
نیازها: …

نام علمی: Anthemis tinetoria

خانواده:COMPOSITAE

گیاه دائمی بوته ای به بلندی و گستردگی ۱ متر می باشد. دارای برگهای بسیار منقسم و سرخس مانند و گلهای زرد لیمویی به شكل گل مینا است كه در تابستان ظاهر می شوند.

نیازها: به مكان آفتابی و خاك بازهكش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد است.

پس از پایان گلدهی گیاه را كف بر می نمایند تا در فصل زمستان برگهای جدید تولید كند.

ازدیاد: از طریق تهیه قلمه در بهار و یا اواخر تابستان امكان پذیر است.