نام علمی: Cosmos atrosanguineus
خانواده: COMPOSITAE
گیاه دائمی و افراشته با ریشه غده ای، دارای ساقه های قهوه ای مایل به قرمز و برگهای سبز تیره و درحاشیه دندانه دار كه گلهای معطر آن به رنگ قرمز تیره در اواخر …

نام علمی: Cosmos atrosanguineus

خانواده: COMPOSITAE

گیاه دائمی و افراشته با ریشه غده ای، دارای ساقه های قهوه ای مایل به قرمز و برگهای سبز تیره و درحاشیه دندانه دار كه گلهای معطر آن به رنگ قرمز تیره در اواخر تابستان ظاهر می شوند.

نیازها: به مكان آفتابی و خاك مرطوب با زهكش خوب نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتیگراد است.

ازدیاد: از طریق تهیه قلمه ریشه امكان پذیر است.