ژرانیوم

نام علمی: Geranium maderense
خانواده: GERANIACEAE
گیاه دائمی است به بلندی و گستردگی ۵/۱-۲/۱ متر كه دارای برگها لوب دار با بریدگیهای عمیق و ساقه های قهوه ای مایل به قرمز است. از اواخر زمستان تا اواخر تابستان …

نام علمی: Geranium maderense

خانواده: GERANIACEAE

گیاه دائمی است به بلندی و گستردگی ۵/۱-۲/۱ متر كه دارای برگها لوب دار با بریدگیهای عمیق و ساقه های قهوه ای مایل به قرمز است. از اواخر زمستان تا اواخر تابستان گلهای صورتی آن با رگه های صورتی كمرنگ و در مركز صورتی پررنگ ظاهر می شوند.

نیازها: به مكان آفتابی یا نیمه سایه، خاك مرطوب و نسبتا غنی با زهكش خوب نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۵- درجه سانتی گراد می باشد.

ازدیاد: از طریق تهیه قلمه نیمه رسیده در تابستان و كاشت بذر یا تقسیم گیاه در پاییز یا بهار امكان پذیر است.